Total outsourcing à la ASK Finance

Total Outsourcing via ASK Finance innebär att vi tar ett totalt ansvar för ert företags funktioner när det gäller:

  • CFO /Ekonomichef
  • Redovisning
  • Löpande redovisning
  • Lön
  • Administrativt systemstöd/ERP 

Vår målsättning är att  digitalisera så många administrativa processer som möjligt, samtidigt som vi utvecklar och stärker system- och beslutstöd åt bolagets ledning. Vi gör detta genom en genomarbetad och utvecklad metod som bland annat innefattar:

  • Kartläggning av processer
  • Kartläggning av verkligt outputbehov
  • Digitalisering av samtliga processer där det är tekniskt möjligt
  • Minimering av behovet av Excel och andra ”icke-systemrapporter” 

KONTAKT

Med total outsourcing får du kvalitativ och effektiv ekonomiavdelning, helt anpassad efter ditt företags verksamhet och storlek.
Kontakta oss, så berättar vi mer!

Skapa dig en effektivare ekonomiavdelning!

Vill du veta mer om ASK Finance och vår tjänst Total Outsourcing?