Stärk din position på marknaden

Ask Managements styrka är att utveckla varumärken och skapa nya förutsättningar för tillväxt.

ASK Management hjälper företag som känner att de behöver strategiskt och operativt stöd att stärka sin nuvarande position på marknaden, eller förflytta sig från sin nuvarande, oönskade position. Vi har framgångsrik erfarenhet av flera olika varumärkesutvecklingsprojekt och förändringsarbeten inom en rad företag, från läkemedel, konsumentelektronik och dagligvaruhandel till tjänsteföretag och sällanköpsprodukter. 

Nya informationsvägar och omvärldens snabba förändringstakt innebär såväl utmaningar som möjligheter. ASK Management hjälper till anpassa företaget till dagens förutsättningar och bygga en stark grund för att möta framtida behov.

FÖRÄNDRINGSARBETE MED TOTALANSVAR

Till skillnad från många andra managementföretag så hjälper vi inte bara till att fastställa vad problemet är och utifrån det göra en rekommendation. Vi tar även ansvar för att tillsammans med bolagets ledning driva igenom förändringsarbetet så att målet uppnås eller åtminstone är inom säkert räckhåll.

FÖRÄNDRING GENOM MOTIVATION OCH FÖRSTÅELSE

Vår övertygelse är att utan glädje och engagemang når man inte framgång. Förändring måste ske genom motivation och förståelse för strategin hos de som ska skapa förändringen, d v s de anställda. Det finns väldigt få förändringsarbeten som inte berör själva sortimentet, personalen eller erbjudandet. Allt ska hänga ihop, annars är något fel. På ASK Management jobbar vi därför genom hela företaget för att skapa nya förutsättningar för tillväxt och för att företaget ska ta ny mark.

KONTAKT

Låt oss berätta mer om hur ASK Management kan få ditt företag att växa!

Vill du skapa nya förutsättningar för tillväxt?

Låt oss berätta mer om ASK Management!