JANICE SÖDERHOLM-KVIST

KONSULT ASK FINANCE

0706-67 04 80   
Maila Janice Söderholm-Kvist

Lång efarenhet från ledande befattning och CFO med internationell erfarenhet. Bred bakgrund från främst bank och finans men även erfarenhet från lantbrukssektorn, läkemedelsbranschen och mobiltelefonibolag. Har arbetat i olika ägarstrukturer, i mogna bolag och i start-up bolag.

Sänk dina totalkostnader!

Låt oss berätta hur effektiv administration frigör resurser.