stolt partner till

ASK expanderar och vi välkomnar tre nya medarbetare med vardera stor kompetens inom sitt område.

CARINA RUBIN

Konsult ASK Finance

Carina har stor erfarenhet av löpande redovisning (dansk och svensk), avstämningar och bokslut. Hon har ett stort systemintresse (DCE/Visma & Microsoft Dynamics Axapta) samt har avancerade kunskaper i Excel.

FREDRIK FORSSELL
Affärområdesansvarig ASK Management

Fredrik har mångårig erfarenhet av förändringsarbete inom flera olika industrier från läkemedel, konsumentelektronik och dagligvaruhandel till tjänsteföretag och sällanköpsprodukter. Fredriks erfarenhet kommer att vara en stor tillgång för de företag som känner att de behöver strategiskt och operativt stöd att förflytta sig från sin nuvarande position på marknaden.

MIKAEL PETERSÉN
Affärområdesansvarig ASK Business System

Mikael har lång erfarenhet av affärssystemlösningar från såväl användarsidan som konsultsidan. Mikael kommer med sin kunskap och erfarenhet att vara en stor tillgång för de kunder som står inför valet att välja nytt affärssystem eller är på väg in i den digitaliserade världen.