stolt partner till

Vi på ASK är jätteglada efter att, i hård konkurrens, vunnit en offentlig upphandling vid Ideon Innovation.

Uppdraget innefattar såväl löpande redovisning som granskning, analys, bokslutsarbete samt rådgivning. Ideon Innovations mission är att bidra till att fler innovativa idéer utvecklas till livskraftiga företag med stor tillväxtpotential. Ideon Innovation är en inkubator som utvecklar entreprenörer, idéer och företag genom väl utvalda värdeskapande aktiviteter och stödjande resurser. Med erfarna affärscoacher och bred samverkan med aktörer i innovationssystemet, säkerställer man bästa möjliga stöd. Ideon Innovation vill skapa värde i ditt bolag så att det växer fortare och snabbare än utanför inkubatorn.

Läs mer på www.ideoninnovation.se