stolt partner till

KUNDCASE:

Total administrativ outsourcing för Barista Fair Trade Coffee.

Under hösten 2015 valde Barista Coffee att ge ett stort förtroende åt ASK Consulting, genom att outsourca hela sin administrativa avdelning till oss.

Vi har sedan dess – genom vår unika produkt Total Outsourcing – ansvarat för, och skött all Baristas administration som innefattar i stora drag:

 • CFO
 • Redovisningsansvar
 • Löpande redovisning
 • HR
 • Lön
 • Med facit i hand kan vi konstatera att beslutet lett till en kraftig reducering av Baristas administrativa omkostnader med hela 42%. Samtidigt har kvalitet och trovärdighet förbättrats genom enklare och striktare processer. Att se till att varje bolag har rätt administrativa omkostnader i förhållande till sin omfattning är varje CEOs och styrelses ansvar. Optimala administrativa flöden kommer att vara en stark konkurrensfaktor när den digitala världen tar ett allt starkare grepp om alla affärsprocesser.

  Vår modell Total Outsourcing inkluderar också:

  • Kartläggning av processer
  • Kartläggning av verkligt outputbehov
  • Digitalisering av samtliga processer där det är tekniskt möjligt
  • Minimering av behovet av Excel och andra ”icke-systemrapporter”

  Vill du veta mer om hur vår modell kan hjälpa ditt företag att skapa en effektivare administration, kontakta Staffan Rosenblad på telefon 0706-95 67 80 eller mail staffan@askconsulting.se