stolt partner till

Lyft din administration till nya nivåer

Vill du lägga mindre tid och pengar på administration och mer resurser på det som verkligen skapar intäkter? Eller saknar företaget kompetens inom ekonomi-, löne- och personalhantering? Då är ASK och våra outsourcingstjänster lösningen för dig.

ASK kan erbjuda alla typer av tjänster inom ekonomi-, löne- och personalhantering där vi tar hand om hela eller delar av ditt företags administration. Vi fungerar som en extern avdelning och kan utföra våra tjänster på plats hos dig som kund eller i våra egna lokaler. Lösningarna skräddarsys efter vilka behov som finns och vårt fasta månadspris ger dig full kontroll på de administrativa kostnaderna.

Outsourcing av företagets administrativa funktioner frigör både tid och resurser, så att ni ska kunna fokusera på er kärnverksamhet. Outsourcing ger företaget i de allra flesta fall sänkta administrativa kostnader. Dessutom är vi alltid uppdaterade på de förändringar som sker i lagar och regler inom området ekonomi och personal. Med ASK får du en trygg, effektiv och kvalitativ hantering av ditt företags administration.

Läs mer om Outsourcing här.

ASK erbjuder tjänster inom

  • Löpande bokföring, fakturering och reskontrahantering
  • Uppbördredovisning
  • Prognoser, analyser och månadsrapporter
  • Bokslut och årsredovisningar
  • Löneadministration
  • HR
  • Statistik
  • Anställningsavtal och fackliga förhandlingar
  • Personalpolicys och kompetensinventering

ARBETAR ER EKONOMIAVDELNING OPTIMALT?

Läs mer om hur vi kan effektivisera er ekonomihantering.

KONTAKT

Slå oss en signal

så berättar vi mer om våra tjänster inom ekonomi-, löne-och personalhantering.