stolt partner till

Affärssystemlösningar som stödjer den digitala världen

ASK Business Systems specialitet är affärssystemlösningar. Vi ser till att du får rätt system av rätt leverantör och sist men inte minst, rätt genomfört.

ASK arbetar inte med teknik. Vi arbetar med affärs- och verksamhetsnytta där vi utgår från företagets affärsprocesser. På ASK har vi stor förståelse för affärssystemlösningar som skall stödja den digitala världen.

DET STORA TEKNIKSKIFTET

Vi har arbetat med affärssystemslösningar i mer än 30 år och de förändringar som pågår nu är så stora att det kan kallas ett paradigmskifte, ett stort teknikskifte, och det går fort! Allt drivs av nya affärsmöjligheter med digitalisering i molnet.

Det krävs stor kunskap vid upphandling av ett affärssystem, inte minst nu med det pågående digitala teknikskiftet. Eftersom affärssystemlösningar är något som företag sällan handlar upp, kanske vart 10-15 år, saknas många gånger intern kompetens. Med ASK får du en kvalificerad partner som hjälper dig få en optimal affärssystemlösning, anpassad för verksamheten och morgondagens krav.

ASK Business System levererar konsulttjänster kring affärssystemlösningar och digitala behov. Våra tjänster omfattar:

  • Affärssystem och digital strategi
  • Utvärdering och beställarstöd
  • Projektledning
  • Utvärdering och nystart

KONTAKT

Är du på väg att byta affärssystem eller vill veta mer om hur det stora teknikskiftet påverkar ditt företag?

Låt oss berätta om vad ASK Business Systems kan göra för ditt företag!