stolt partner till

Effektivisering av ekonomiprocesser

ASK Finance:s specialområde är att förändra ett företags ekonomiprocesser till det bättre. Med ökad lönsamhet som resultat. Med andra ord. Vi hjälper dig att arbeta smartare.

På ASK arbetar vi efter mottot att det alltid går att göra saker och ting bättre än vad det görs idag. Komplicerade interna rutiner hindrar ditt företags utveckling och tar onödigt mycket tid och resurser i anspråk.

Vid effektivisering av ekonomiprocesser är nyckelorden: förenkling, förändring, kostnadseffektivitet  och IT. Genom att förenkla din ekonomihantering så mycket som möjligt, kan du snabbt förändra företagets rutiner till det bättre. Med stöd, tillgång till rätt verktyg och genom att ligga i fas med den digitala utvecklingens effektiviseringsmöjligheter, kan ditt företag utvecklas i rätt takt utan att tappa i effektivitet. När du anlitar ASK får du en partner i förändringsarbetet som gör att vägen till målet nås både snabbare och enklare.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

ASK har utarbetat effektiva IT-baserade lösningar för redovisningstjänster, outsourcing, lönehantering och personaladministration som vi skräddarsyr utifrån ditt företag och din bransch. Tack vare de anpassade lösningarna kan du ägna dig mindre åt siffror och administration och mer åt kärnverksamheten. I praktiken handlar det om att vi undersöker, föreslår och genomför de förändringar som krävs för att nå bästa möjliga rutiner.

Men att förenkla innebär aldrig avkall på kvalitet och säkerhet. Tvärtom får du digitaliserade och automatiserade tjänster som håller högsta kvalitets- och säkerhetsnivå.

Vår digitala ekonomifabrik innehåller bl a ;

Webbaserade affärssystem

Våra webbaserade affärssystem ger dig tillgång till uppdaterad information var som helst, när som helst.

Fakturascanning

Med elektronisk fakturahantering, EFH, minskar du kostnaderna och får bättre kontroll över dina leverantörsfakturor. Detta görs genom att vi använder fakturascanning, så att alla fakturor finns lagrade och hanteras digitalt.

E-faktura

E-faktura är ett klimatsmart och kostnadseffektivt sätt att både skicka och ta emot fakturor.

Tidredovisning via app och webb

Låt dina medarbetare enkelt rapportera sin tid via en app i telefonen eller på webben. Det ger mindre administration, korrekt underlag för lön och fakturor och gör det lättare att följa upp företagets olika projekt.

Rätt information i rätt tid

Webbrapporter är en optimal lösning för beslutsstöd och effektiv rapportering. Det ger rätt person tillgång till rätt information i rätt tid.

KONTAKT

Slå oss en signal så berättar vi mer om hur du kan effektivisera dina ekonomiprocesser.