stolt partner till

Nationalekonomer och forskare har dragit slutsatsen att vartannat jobb kan automatiseras inom 20 år. Och att ekonomi och redovisning är en sektor som definitivt står inför gigantiska förändringar. Den traditionella ekonomrollen är utdöende. Den administrativa hanteringen hos företag har inte minst i USA genomgått en mindre revolution de senaste åren – i Sverige har den nyss startat.

Det fick ”Stiftelsen för strategisk forskning” att vilja ta fram en bild av hur det ser ut i Sverige. Därför bad de Stefan Fölster, nationalekonom, chef för Reforminstitutet samt adjungerad professor vid KTH, att räkna på de svenska jobben.

I rapporten konstaterar Fölster bland annat att:

”Ett resultat är att Sverige är ännu mer känsligt för datorisering än USA. Femtiotre procent av dagens anställda beräknas kunna ersättas av digital teknik under de kommande två decennierna, mot 47 procent i USA. Det innebär att 2,5 miljoner jobb i Sverige påverkas. Skillnaden beror bland annat på att Sverige fortfarande har fler industrijobb som kan komma att automatiseras.

Yrken som kräver fingerfärdighet, originalitet, konstnärlighet, social förmåga, förhandling, förmåga att övertala, och omtanke om andra människor har lägst sannolikhet att ersättas. Medan kassapersonal, försäljare och maskinoperatörer samt kontorspersonal och administrativ personal tillhör de som löper störst risk.

I prognoser spås det att ekonomer är ett yrke som snabbt som snabbt kommer att minska i antal.

”När man skall bedöma effekterna på arbetsmarknaden är det emellertid intressant att även många tjänstemannayrken där stora grupper av människor arbetar påverkas i varierande grad. I yrkesbeteckningen ”företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän” beräknas till exempel 46% av jobben kunna datoriseras, vilket motsvarar ungefär 500 000 jobb.

Pengar att spara när robotar ersätter ekonomer

Ny teknik slår ut en del yrken men kan göra andra mer attraktiva. Några företagsekonomer kan bli mycket mer produktiva och efterfrågade, till exempel de som utvecklar automatiserad auktionsprissättning som används i alltfler branscher. Det illustrerar hur teknikskiftet ändrar efterfrågan på kompetens även inom yrken. Länder som har ett försteg i kompetensskiftet kan också få stor utväxling om de bildar grogrund för företag som med mer automatiserade system snabbt kan få en stor världsmarknadsandel. ”

Av de 109 yrken som anses vara mest troliga att tas över av datorer inom 20 år kommer bokförings- och redovisningsassistenter på andra plats. 97 procent av dessa förväntas försvinna. Endast fotomodellsyrket har sämre utsikter (98 procent). Redovisningsekonomer, administrativa assistenter och övrig kontorspersonal kommer inte långt efter. Nio av tio tjänster antas helt försvinna.

Varför?

För att tekniken helt enkelt är så mycket mer kostnadseffektiv.

I en intervju i nyteknik.se uttalar sig Ulla Hemmi, vd för svenska Opus Capita som står inför en stor omorganisation kring just detta. Efter att ha flyttat en stor del av sin ekonomiavdelning till Polen där polska civilekonomer skött driften övergår man nu till att digitalisera hela momentet.

– Hela outsoucingbranschen växer och det har blivit ett lönerally, där jobb flyttas runt dit lönerna är lägst. Det här kan inte fortsätta. Mycket arbete inom ekonomi handlar till exempel om att flytta information från ett system till ett annat eller att jämföra uppgifter. Det är inget kreativt arbete utan kan utföras av robotar.

När teknik ersätter människor kommer alltid frågan. ”Ökar inte risken att det blir fel?”

– Nej, risken att det blir fel är faktiskt mindre med robotar. Eftersom robothanteringen är regelbaserad och konsekvent underlättar det också granskning i efterhand.

Den stora vinsten är förstås att pengar sparas när effektiviteten ökar. En mjukvarurobot klarar de repetitiva uppgifterna betydligt snabbare än en ekonom.

– Vi räknar med att automatisering av en process tar upp till sex veckor, vilket ger en återbetalningstid på cirka ett halvår, kommenterar Hemmi.

Sverige står således inför stora förändringar när det gäller företagsekonomi- och administrationsavdelningar. Lönehantering, fakturering och allt annat kommer enligt alla prognoser att datoriseras – förr eller senare. De som inte moderniserar sig nu riskerar att halka efter sina konkurrenter.