stolt partner till

Sedan i april 2020 har vår konsult Staffan Rosenblad uppdraget att som interim Grupp CFO arbeta med att bygga upp koncernens ekonomifunktion med fokus på rapportrutiner, likviditetsplanering och projektuppföljning. I uppdraget rapporterar Staffan direkt till koncernens VD och styrelse och ingår i gruppens ledningsgrupp och därmed också i det strategiarbete som för tillfället pågår för att säkerställa gruppens fortsatta tillväxt och framgång! Stort tack Per Jönsson för förtroendet!