stolt partner till

ASK Outsourcing Group – Malmös mest innovativa outsourcinghus

ASK Outsourcing Group är ett dynamiskt outsourcinghus som vänder sig till företag som vill fokusera på sin kärnverksamhet och låta delar av företagets verksamhet skötas av extern part.

Genom att kombinera vår seniora kompetens med innovativa digitala system som effektiviserar och utvecklar företagets verksamhet, kan vi bidra till ökad lönsamhet hos våra uppdragsgivare.

Vi är bra på det vi gör. Vi har inte bara kunskap, erfarenhet, färdighet, förmåga och viljan att göra skillnad, vi har även stort personligt engagemang och massor av energi.

ASK är kvalitet och vi håller vad vi lovar. Till skillnad från många andra inom branschen tar vi alltid ett totalansvar för implementering och uppföljning tills uppsatta mål är nådda. Utan undantag. Med ASK får du en trygg och kompetent partner.

ALL EXPERTIS UNDER ETT TAK

I vårt outsourcinghus har vi samlat expertis inom Finance, Management och IT.

ASK hjälper företag med bl a:

 • Effektivisering av ekonomiprocesser
 • Projektledning vid ERP-implementering
 • Outsourcing av ekonomiadministration
 • Interim CFO eller ekonomichef
 • Stöd för företagsledning vid stora förändringsarbeten eller försäljning
 • Strategiskt och operativt stöd för att skapa förutsättningar för tillväxt
 • Rådgivning och coachning av ekonomipersonal
 • Rådgivning och projektledning vid implementering av nytt affärssystem

VI ÄR INGA ROOKIES!

Vi värdesätter kompetens och är övertygade om att mångårig erfarenhet från olika verksamheter är en fördel och en förutsättning för att lyckas i våra uppdrag.

ASK:s medarbetare har alla lång, gedigen och dokumenterad erfarenhet från ledande positioner inom ekonomi och administration, både under anställningsförhållande som på konsultbasis. Genom att använda vår gemensamma kunskap kan vi ge våra kunder konkreta förslag på lösningar på de problem som finns inom organisationen.

Ett samarbete med ASK innebär:

 • Snabb analys och återkoppling
 • Konkreta och handfasta lösningsförslag
 • Utmanade och ärliga kommentarer kring verksamheten
 • En nära kontakt för att säkerställa ett framgångsrikt, långsiktigt samarbete

KONTAKT

Skillnaden på outsourcing och bemanning är ansvarsfördelningen. När du outsourcar lägger du ut arbete på extern part som tar fullt ansvar. Bemanning är inhyrd personal där du som uppdragsgivare fortfarande har ansvaret.Vill du att ditt företag ska bli mer lönsamt, stärka sin position på marknaden eller ha det optimala affärssystemet för den digitala framtiden?

Kontakta oss!