stolt partner till

Ekonomi- och personadministration

EMS ekonomi & personal är vår samarbetspartner för outsourcing av ditt företags ekonomiska administration såsom löpande bokföring, fakturering, uppbördsredovisning (moms, skatt och sociala avgifter), bokslut samt lönehantering och allt som har med din personal att göra.

EMS:s tjänster i kombination med ASK:s innovativa system ger dig moderna och effektiva administrativa processer och rutiner. Ett samarbete med oss innebär alltid att vi tar totalansvar för våra lösningar! Med oss får du en samarbetspartner som arbetar med

  • helhetsansvar
  • kundnära samarbete
  • nytänkande
  • långsiktighet

www.emsekonomi.se

Vi samarbetar med Orango som är specialister på affärssystem med tillhörande lösningar och tjänster. Tillsammans förverkligar vi de möjligheter som finns i dina affärer och system. Vi vill hjälpa dig att nå dina mål.

www.orango.se