stolt partner till

Vår vision är bli bäst på det vi gör

På ASK Outsourcing Group siktar vi högt. Vi ska bli Malmös mest innovativa outsourcinghus. Det ska vi åstadkomma genom att erbjuda våra kunder vår samlade kompetens i kombination med innovativa digitala system. Med vår kunskap, engagemang och nyfikenhet ska vi ligga i framkant av utvecklingen inom våra områden finance, management och IT.

VÅR ÖVERTYGELSE ÄR

  • att det alltid går att göra saker och ting bättre än de görs idag
  • att glädje och engagemang är förutsättningen för framgång
  • att framgång beror på långsiktighet och hårt arbete
  • att man behöver ha det bästa laget för att vinna

VÅRA KÄRNVÄRDEN

ASK arbetar vi utifrån värdeorden:

Glädje

Vi älskar det vi gör. Tillsammans har vi roligt.

Kompetens

Vi har kunskap, erfarenhet, färdighet, förmåga och vilja att göra skillnad.

Respekt

Vi behandlar alla lika och respekterar varandras åsikter.

Pålitlighet

Vi håller vad vi lovar och tar totalansvar för vad vi gör.

Nytänkande

Vi tillhandahåller innovativa lösningar som förenklar våra kunders affärer.