stolt partner till

Interim CFO/Ekonomichef – en snabb och kvalitativ resursförstärkning

Vid frånvaro av ordinarie chef, föräldraledighet eller inför stora förändringar på ekonomiområdet, är en interim CFO en effektiv och kvalitativ lösning för att säkra den löpande verksamheten eller som en extra resurs.

ASK erbjuder resursförstärkning som CFO eller ekonomichef för kortare uppdrag eller längre perioder. Vi har lång erfarenhet av ledande positioner inom ekonomi och kan snabbt sätta oss in i uppdragsgivarens verksamhet. Vi kan även fungera som coach eller vara en extra resurs vid större projekt eller förändringsprocesser inom ekonomiområdet.

SÄKRA DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Vid en interimlösning arbetar vi operativt och är helt integrerade i kundens befintliga organisation med befintliga rutiner. Vi tillför vår expertkunskap och erfarenhet för att lösa uppdraget på det effektivaste sättet. Det säkrar den löpande verksamheten när en ordinarie CFO ej finns tillgänglig, men kan även frigöra tid för ordinarie chef vid större omställningar.

PROJEKTSTÖD VID FÖRÄNDRINGAR

Genom ASK:s seniora kompetens och erfarenhet inom ekonomi och finans kan vi fungera som projektstöd och en extra resurs när ett företag ska genomgå större förändringar, till exempel vid en:

  • Förvärvssituation
  • Börsintroduktion eller exit
  • Etablering av Shared Service Centers (SSC)/Outsourcing

COACHNING OCH UTBILDNING AV EKONOMIPERSONAL

Som coach och mentalt stöd hjälper vi till att stärka företagets CFO:s i sin roll och kan även  hjälpa till att utveckla personalen på företagets ekonomiavdelning. Det kan till exempel vara:

  • Kompetensutveckling för individ eller team
  • Företagsanpassad vidareutbildning inom ekonomi
  • Mentorskap och coachning med program

KONTAKT

Vill du veta mer om vår tjänst interim CFO?

Slå oss en signal, så berätta vi mer!