stolt partner till

Outsourcing – för framgångsrikt företagande

Outsourcing är att överlåta delar av ett företags verksamhet på någon utanför företaget. Outsourcing är en av våra specialiteter på ASK. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer bli mer effektiva och lönsamma.

Outsourcing används till exempel när du inte vill bygga en egen avdelning för administration, saknar kompetens eller vill fokusera på din kärnverksamhet. Du kan outsourca hela eller valda delar av din ekonomifunktion till oss. Du betalar bara för de tjänster som du verkligen använder. Med vår kompetens och innovativa system hjälper vi dig att förenkla och effektivisera ditt företags administration.

OUTSOURCING FÖR BÄTTRE FOKUSERING

Det finns många undersökningar som visar att det mest effektiva sättet att fokusera på sin kärnverksamhet är att lägga ut sina stödfunktioner. Det finns olika drivkrafter bakom outsourcing av ekonomifunktionen:

  • Möjlighet till sänkta kostnader för företagets verksamhet
  • Möjlighet till ökad och specifik kompetens
  • Bättre förutsättningar att fokusera på din kärnverksamhet
  • Höjd kvalitet i ekonomiadministrationen
  • Ekonomileverans dimensionerad efter kärnverksamheten vid varje givet tillfälle.

OUTSOURCING MED KVALITET

Outsourcing av en ekonomifunktion kräver erfarenhet samt ett strukturerat sätt att genomföra förstudie, implementering och start av leverans. Ofta handlar det om införande av ett nytt affärssystem, dokumentation av ekonomiprocesser, förtydligande av ansvarsfördelning samt i vissa fall även övertagande av personal. På ASK har vi både erfarenhet av detta och tar självklart ett totalansvar. Det kallar vi outsourcing med kvalitet.

HUR GÅR EN OUTSOURCING TILL?

När du outsourcar till oss bemannar vi er ekonomifunktion med ekonomichefer, redovisningsansvariga, systemspecialister och projektledare som kan vara med vid uppstart. Därefter ser vi till att ansvara för leverantörsreskontra, kundreskontra, löpande redovisning, bokslut och rapportering med möjlighet till administrativt stöd och rådgivning.

ASK arbetar med ekonomioutsourcing åt kunder inom många olika branscher, som exempelvis

  • Konsultverksamhet
  • Detaljhandel
  • Forskning och utveckling
  • Bygg och entreprenad

Läs om några av våra uppdrag här!

SKILJ PÅ OUTSOURCING OCH BEMANNING

Skillnaden på outsourcing och bemanning är ansvarsfördelningen. När du outsourcar lägger du ut arbete på extern part som tar fullt ansvar. Bemanning är inhyrd personal där du som uppdragsgivare fortfarande har ansvaret.

På ASK håller vi vad vi lovar och tar totalansvar för vårt outsourcinguppdrag. Utan undantag.

KONTAKT

Vill du veta mer om vår tjänst outsourcing?

Slå oss en signal, så berätta vi mer!