stolt partner till

ASK:s referensprojekt

Här kan du ta del av några av våra uppdrag som vi genomfört. Projekt där vi hjälpt till att effektivisera arbetsrutiner och skapat en bättre grund för ökad lönsamhet. I våra projekt tar vi alltid ett totalansvar för att uppnå uppsatta mål.

Kontakta oss så berättar vi mer och om vad vi kan göra för att ditt företag.

ASK var behjälplig med att bygga upp ett komplett shared service center för Dux svenska och internationella organisation samt fungerat som koncernens CFO. Vi genomförde en framgångsrik turn around tillsammans med övriga företagsledningen.

www.dux.se

ASK byggde för Kjell & Co upp en outsourcad ekonomi- och lönefunktion i en kraftigt expansiv fas samt var projektledare under implementeringen av företagets nya, moderna ERP-system. Vi har dessutom fungerat som bolagets CFO och stöttat ägare och företagsledningen i försäljningsprocessen av företaget.

www.kjell.com

ASK byggde upp Massive/Ubisoft Entertainments administrativa funktion inkluderande ekonomi/finans, IT samt lön och HR. Vi har även fungerat som bolagets CFO och utarbetat rätt styrverktyg för en organisation i kraftig expansion.

www.massive.se

ASK har för Procivitas gymnasium byggt upp en totalt outsourcad administration, inklusive redovisning, finans samt lön.

www.procivitas.se

ASK har gått in som projektledare för arbetet med att byta till ett nytt modernt ERP-system i hela STC Greenfood-koncernen med totalt 12 dotterbolag samt fungerat som koncernens CFO. ASK har dessutom byggt upp en komplett insourcingavdelning för hela den svenska verksamheten med totalt 8 bolag.

www.stcgreenfood.se

ASK hjälpte till att effektivisera Technogardens administrativa rutiner och har fungerat som bolagets CFO samt hanterat och strukturerat en stark rapportering gentemot ett utländskt ägarbolag.

www.technogarden.se