Under våren har den digitala vårdgivaren MinDoktor tecknat avtal med ASK Outsourcing avseende outsourcing av flera administrativa tjänster. Bland annat har Staffan Rosenblad från ASK fungerat som interim CFO sedan i januari, fram tills dess att MinDoktor har en permanent CFO lösning på plats. Även lönetjänst samt hantering av MinDoktors leverantörsfaktura-flöde har via avtalet hanterats av ASK Outsourcing genom vår digitala fabrik.