stolt partner till

Vi skapar trygghet i dina projekt

Har ditt företag administrativa projekt som ni inte har tid eller resurser för att genomföra? Projektledning är en av våra styrkor på ASK. Vi har mer än 25 års erfarenhet av projektledning och vågar påstå att vi är ledande i Skåne inom detta område.

Som projektledare tar vi ett helhetsansvar för dina projekt, stora som små. Vi kan gå in och projektleda hela projekt eller valda delar. Genom vår resurs avlastar vi din organisation. VI hjälper till att effektivt driva dina administrativa projekt mot uppsatta mål och inom tidsram. Framförallt skapar vi trygghet för dig som uppdragsgivare.

PROJEKTLEDNING AV AFFÄRSSYSTEM

På ASK fokuserar vi på varje steg och varje litet delmoment i ett affärssystemprojekt. Vi försöker skapa mervärden i våra kunders verksamheter med hjälp av funktionalitet och effektivitet. Tillsammans med dig arbetar vi för att anpassa dina affärsprocesser och förbättra ditt sätt att göra affärer, så att din verksamhet blir mer effektiv och lönsam. Vår långa erfarenhet av att arbeta med IT-lösningar gör att vi förstår system in i minsta detalj.

VÅR PROJEKTMODELL

Professionell projektledning är grunden för alla framgångsrika ERP-implementeringar. För att hålla koll på våra projekt använder vi oss av MS Project Manager. Det ger oss ett effektivt verktyg att planera och schemalägga resurser. MS Project Manager är centralt för ett framgångsrikt genomförande av någon av våra lösningar.

Vår projektmodell består av följande steg:

  1. Identifiera och utse projektledare, affärsprocessägare, teamledare och andra deltagare.
  2. Identifiera potentiella förändringar i affärsverksamheten.
  3. Sammanställa en detaljerad behovsanalys med tillhörande kravspecifikation.
  4. Utforma ett genomgående projektdokument som innehåller detaljerade planer för de olika stegen, systemdesign, scheman, viktiga inställningar och ansvarsområden.
  5. Tidsplan som även innehåller tid för regelbundna styrgruppsmöten där uppföljning av projektstatus, ansvarsområden och tidsåtgång kan diskuteras.

VÅRA PROJEKTLEDARE

Vårt arbetssätt minimerar störningar för dig som kund och ger dig möjlighet att få avkastning på investerat kapital så snabbt som möjligt. En av de viktigaste egenskaperna som vi söker i våra medarbetare är en hög ansvarskänsla.

ERP-applikationer och projekt är av naturen mycket komplexa och kräver ordentlig planering och allokering av resurser för att leverans ska kunna ske i tid och inom budget. ASK består av människor som bryr sig om sina kunder och kommer att gå hur långt som helst för att lösa dina problem.

KONTAKT

Vill du veta mer om vår tjänst project management?

Slå oss en signal, så berätta vi mer!